Ano mga sistemang sa senior High School?

 

Kung papasok sa senior high school Ano ang makukuhang Torabaho?

 

Anong uri o Klase ng senior high school mayroon dito?

 

Kahit sino ba ay maaaring pumasok sa senior High school?

 

Ano ang uri ng Entrance examination Test?

 

Ano ang gagawin sa paaralan bukod sa pag-aaral sa senior high school?

 

Mag-kano ang kailangan gastusin sa eskuwelahan sa isang taon?

 

Kung hindi mag handa sa pera hindi pwede po ba maka pasok sa senior high school?

 

Iskedyul sa Third year junior high school

 

Konsultasyon Ukol sa Edukasyon kasama ng guro at magulan o tagapag alaga sa anak

teksto_tagalog.pdf
PDFファイル 380.4 KB